ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมวัยสูงอายุกันแล้ว ดังนั้นการวางแผนด้านที่อยู่อาศัย ในการใช้ชีวิตหลังเกษียณก็ไม่น่าใช่เรื่องไกลตัว

วันนี้ดากับพัดเลยพามาดูโครงการที่อยู่อาศัยแบบ Universal Design รวมไปถึง Wellness หรือ Health Care Center ต่างๆ ที่ทางหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้สูงวัย จะมีที่ไหนบ้าง และจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ ตามพวกเราไป Sneak กันเลยครับ