OK

โปรโมชั่นบ้านและคอนโดโครงการพร้อมอยู่ทั่วประเทศ

Fast Deal ช้อปบ้านและคอนโดออนไลน์ รับโปรโมชั่นอสังหาฯลดราคาสุดพิเศษ

เลือกสิทธิพิเศษโปรโมชั่นอสังหาฯลดราคาได้ก่อนใคร

(หากพบราคาไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ โปรดแจ้งมาที่ event@thinkofliving.com)

ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-703 ชั้น 7 ทิศตะวันตก

5,790,000 บาท 6,957,510 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.50 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-705 ชั้น 7 ทิศตะวันตก

5,790,000 บาท 6,957,510 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.50 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-706 ชั้น 7 ทิศตะวันตก

5,790,000 บาท 6,933,926 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.40 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-607 ชั้น 6 ทิศตะวันตก

5,790,000 บาท 7,011,469 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.50 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-604 ชั้น 6 ทิศตะวันตก

5,790,000 บาท 6,945,282 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.80 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-707 ชั้น 7 ทิศตะวันตก

5,790,000 บาท 7,091,151 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.50 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-704 ชั้น 7 ทิศตะวันตก

5,790,000 บาท 7,028,265 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.80 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1403 ชั้น 14 ทิศตะวันตก

6,290,000 บาท 7,955,895 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.50 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1404 ชั้น 14 ทิศตะวันตก

6,290,000 บาท 8,036,799 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.80 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1405 ชั้น 14 ทิศตะวันตก

6,290,000 บาท 7,955,895 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.50 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1406 ชั้น 14 ทิศตะวันตก

6,290,000 บาท 7,928,926 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.40 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1407 ชั้น 14 ทิศตะวันตก

6,290,000 บาท 8,098,802 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.50 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1003 ชั้น 10 ทิศตะวันตก

6,290,000 บาท 7,241,204 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.50 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1004 ชั้น 10 ทิศตะวันตก

6,290,000 บาท 7,314,841 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.80 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1005 ชั้น 10 ทิศตะวันตก

6,290,000 บาท 7,241,204 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.50 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1006 ชั้น 10 ทิศตะวันตก

6,290,000 บาท 7,216,658 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.40 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1007 ชั้น 10 ทิศตะวันตก

6,290,000 บาท 7,376,277 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 29.50 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-609 ชั้น 6 ทิศตะวันออก

7,890,000 บาท 9,583,502 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 41.10 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-610 ชั้น 6 ทิศตะวันออก

7,890,000 บาท 9,560,184 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 41 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-611 ชั้น 6 ทิศตะวันออก

7,890,000 บาท 9,583,502 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 41.10 ตร.ม.
1
1
1
View More

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-709 ชั้น 7 ทิศตะวันออก

7,890,000 บาท 9,697,866 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 41.10 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-710 ชั้น 7 ทิศตะวันออก

7,890,000 บาท 9,674,271 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 41 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-711 ชั้น 7 ทิศตะวันออก

7,890,000 บาท 9,697,866 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 41.10 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1409 ชั้น 14 ทิศตะวันออก

8,790,000 บาท 11,089,148 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 41.10 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1411 ชั้น 14 ทิศตะวันออก

8,790,000 บาท 11,089,148 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 41.10 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1410 ชั้น 14 ทิศตะวันออก

8,790,000 บาท 11,062,166 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 41 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1809 ชั้น 18 ทิศตะวันออก

8,790,000 บาท 10,952,129 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 41.10 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1811 ชั้น 18 ทิศตะวันออก

8,790,000 บาท 10,952,129 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 41.10 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1810 ชั้น 18 ทิศตะวันออก

8,790,000 บาท 10,925,482 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 41 ตร.ม.
1
1
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-2703 ชั้น 27 ทิศตะวันตก

9,241,476 บาท 10,451,318 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม
1
2
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-608 ชั้น 6 ทิศตะวันออก

11,500,000 บาท 13,762,118 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 57.10 ตร.ม.
2
2
2
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-701 ชั้น 7 ทิศตะวันตก

11,500,000 บาท 13,868,622 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 60.50 ตร.ม.
2
2
2
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-708 ชั้น 7 ทิศตะวันออก

11,500,000 บาท 13,912,895 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 57.10 ตร.ม.
2
2
2
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-3203 ชั้น 32 ทิศตะวันออก

11,729,927 บาท 13,265,543 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม
1
2
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1801 ชั้น 18 ทิศตะวันตก

12,400,000 บาท 15,707,414 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 60.50 ตร.ม.
2
2
2
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1808 ชั้น 18 ทิศตะวันออก

12,400,000 บาท 14,493,181 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 57.10 ตร.ม.
2
2
2
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1401 ชั้น 14 ทิศตะวันตก

12,400,000 บาท 15,888,392 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 60.50 ตร.ม.
2
2
2
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-1408 ชั้น 14 ทิศตะวันออก

12,400,000 บาท 15,876,293 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม  •  ขนาด: 57.10 ตร.ม.
2
2
2
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-3302 ชั้น 33 ทิศตะวันตก

12,959,360 บาท 15,427,290 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม
1
2
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-3304 ชั้น 33 ทิศตะวันออก

16,055,603 บาท 19,113,170 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม
1
2
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-2708 ชั้น 27 ทิศตะวันออก

18,286,760 บาท 20,680,759 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม
2
3
1
View More
ราคาพิเศษ

Cloud Residences SKV 23 Unit no. SKV23-2701 ชั้น 27 ทิศตะวันตก

18,735,186 บาท 21,187,890 บาท
122 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คอนโดมิเนียม
2
3
1
View More

แสดงผล 1-42 จากจำนวนรวม 42 .


กลับสู่ด้านบน