Q House สุขุมวิท 79 (45)

ในที่สุดสำนักงานขายก็เปิด เป็นรอบของลูกค้า Q.House เก่าและ VIP หรือผู้ที่ลงทะเบียนไว้ในเวปไซต์ ที่ทางเซลล์โทรตามเท่านั้น รอบนี้ Think of Living ได้เก็บรีวิว รวมไปถึงห้องตัวอย่างทั้งสองแบบ มาได้สมบูรณ์แล้วครับ