Update กันให้ดูต่ออีกรอบกับวิเคราะห์ที่ดินโครงการ the BASE พระราม 9 หรือ “รีวิวที่ดิน” กับโครงการที่ 74 ของเรานะครับ