ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น มันคงจะดีไม่ใช่น้อยใช่มั้ยครับ ที่ต่อไปในอนาคต เราจะมี “บ้าน” ที่ “รู้ใจ” คอยดูแลความเรียบร้อยให้เจ้าของบ้านอยู่สบาย และรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพราะเมื่อก่อนเราสร้างบ้านเพื่อให้ดูแลง่าย แต่จะเป็นอย่างไร? ถ้าวันนี้บ้านของคุณสามารถดูแลตัวเองได้!

นั่นจึงเป็นที่มาให้ @SCASSET ริเริ่มพัฒนา “รู้ใจ Living Solutions Platform” นวัตกรรมการอยู่อาศัย ก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่ความเป็น Living Solutions Provider ที่ครอบคลุมชีวิตทุกด้านของผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะทำให้ทุกเช้าวันใหม่ของคุณเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ

และวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับแพลตฟอร์ม “รู้ใจ” ให้ดียิ่งขึ้นครับ

เมื่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไป และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน SC ASSET จึงเล็งเห็นความสำคัญและลงมือพัฒนา “รู้ใจ Living Solutions Platform” ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

ภายใต้เป้าหมาย Living Solutions Provider นี้เอง ทำให้ SC ASSET มุ่งมั่นพัฒนา “รู้ใจ Living Solutions Platform” นวัตกรรมที่อยู่อาศัยครบวงจร ที่รวบรวมเอา Innovations และ Solutions จาก SC ASSET พร้อมด้วย Partner พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ แท็คทีมกัน Co-create นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้แพลตฟอร์มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รองรับความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคนในบ้าน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย เพราะเมื่อบ้านฉลาดขึ้น ผู้อยู่อาศัยจะมีเวลาไปจัดการสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันและมีความสุขกับสิ่งที่รักได้เพิ่มขึ้น

“รู้ใจ Platform” คือนวัตกรรมการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ ที่ยึดหลัก Human-Centric แนวคิดที่คำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นจุดศูนย์กลาง จากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรม ปัญหา และความต้องการในการใช้ชีวิตประจําวันของผู้อยู่อาศัย นำมาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยให้ชีวิตคนในบ้านมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

และเพราะแพลตฟอร์มใหม่นี้ ต้องอาศัยการเชื่อมโยงถึงกัน ทําให้ “รู้ใจ Living Solutions Platform” ประกอบด้วยเทคโนโลยี 4 หลักด้วยกัน คือ IoT / Big Data / Cloud Computing และ AI ซึ่งจะกลายเป็นแพลตฟอร์มทรงประสิทธิภาพ เพื่อมารองรับการอยู่อาศัยในอนาคต

นอกเหนือจากการจับมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน SC ASSET ได้ร่วมมือกับ AIS ครั้งแรก ออกแบบ Baan Rue Jai Smart Home (บ้านรู้ใจ สมาร์ทโฮม) ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วยการนําเทคโนโลยี “ IoT ” (Internet of Things) เข้ามาตรวจสอบและประเมินผล มาอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้ผู้อยู่อาศัยในทุกด้าน ผ่าน Mobile Application เช่น ควบคุมการเปิด-ปิด ไฟฟ้า, ควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ และควบคุมการเปิด-ปิด สัญญาณกันขโมยภายในบ้าน เป็นต้น

จุดเด่นสำคัญของฟีเจอร์นี้ คือ การตอบโจทย์ความสะดวกสบายและปลอดภัยของการอยู่อาศัยของครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบ้าน

ในอนาคต SC ASSET จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับโครงการในทุกระดับราคา รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มให้ฉลาดไปอีกขั้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกบ้านอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

#SCASSET #ForGoodMornings #รู้ใจPlatform #SCASSETxAIS