แกรนด์ ยู Grand U จตุจักร ยู ดีไลท์ U Delight บ่น ตำหนิ

ลูกบ้าน Complain กันหลายดอกแล้วครับ ถ้าไม่อยากให้ชื่อเสียงเสียไปกว่านี้ ทาง Grand U ต้องรีบแก้ไขครับ พวกเรา ThinkOfLiving.COM จะเอาใจช่วยทางบริษัท Grand U ให้แก้ไขเรื่องนี้โดยเร็ว เพื่อให้ลูกบ้าน ลูกค้า ผู้บริโภคทุกคนได้รับสินค้าที่ดีขึ้น และบริษัทจะได้มียอดขายดีๆขึ้นในอนาคตครับ

Website Link Facebook.com/ucondo