Define640x480 px-01

เตรียมพบกับคอนโดใหม่ Altitude Define Pre-Sale Promotion  เปิดจองวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน นี้ เฉพาะท่านที่เยี่ยมชมโครงการ และจองสิทธิ์
** ปิดจองสิทธิ์ 3กันยายนนี้เท่านั้น