สัดส่วนชาวต่างชาติที่มาซื้ออสังหาในไทย

ก่อนหน้านี้ ถ้ายังจำกันได้ ประมาณกลางปี เคยมีข้อเรียกร้องจากทางผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ขอให้รัฐบาลพิจารณาปลดล็อคสัดส่วนการถือครองอสังหาของชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเสนอให้ปรับสัดส่วนการถือครองคอนโด และปลดล็อคต่างชาติให้ซื้อบ้านได้ จนเกิดเป็นเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่ายๆ ทำให้รัฐบาลตัดสินใจชะลอการพิจารณามาตรการนี้ไปก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม รัฐบาลเดินหน้าแก้กฏหมาย ปลดล็อคให้ต่างชาติซื้อบ้าน-คอนโด

แล้วจริงๆ กำลังซื้อต่างชาติช่วยพยุงอสังหาไทยได้แค่ไหน?

จากข้อมูลของ REIC (ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ) สัดส่วนการโอนคอนโดของชาวต่างชาติคิดเป็น 10% ของตลาด แต่ในปี 2563 หลังเจอวิกฤต Covid-19 มีชาวต่างชาติโอนคอนโด 8,528 หน่วย ลดลง 35.3% จากปี 2562 และเหลือเพียง 6.8% ของตลาด

สำหรับแนวโน้มปี 2564 มีโอกาสที่จะใกล้เคียงหรืออาจดีกว่าปีที่แล้ว ปัจจุบัน ช่วง 6 เดือนแรก มีชาวต่างชาติโอนคอนโดรวม 4,358 หน่วย มูลค่า 20,449 ลบ. โดยมีสัดส่วนของผู้ซื้อชาวจีนกว่า 63% รองลงมาคือ รัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมันตามลำดับ

จากภาพรวมในปี 2561-2563 จังหวัดทีมีชาวต่างชาติโอนคอนโดเยอะสุดคือ ชลบุรี 30.3% รองลงมาคือ เชียงใหม่ 18.5%, ภูเก็ต 17%, กรุงเทพมหานคร 7.8% และสมุทรปราการ 6.3%

สัดส่วนของกำลังซื้อต่างชาติ กับระดับราคาคอนโดที่สนใจ

ถ้าพิจารณาจากกำลังซื้อ REIC เปิดเผยว่า ชาวต่างชาติ 77.6% ซื้อคอนโดราคาไม่เกิน 5 ลบ. คิดเป็น 7.7% ของการซื้อและโอนคอนโดทั้งประเทศ ขณะที่อีก 22.4% ซื้อคอนโดราคามากกว่า 5 ลบ. แต่มีสัดส่วนสูงถึง 20% ของการซื้อและโอนคอนโดทั้งประเทศ ข้อมูลตรงนี้สะท้อนประเด็นสำคัญ 3 ประเด็นข้อมูลตรงนี้สะท้อนประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น

  1. ในช่วงที่ผ่านมาชาวต่างชาติมีความสนใจที่จะซื้อคอนโดในบางทำเลเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางทางภูมิภาค เมืองขนาดใหญ่ และเมืองท่องเที่ยว
  2. ในภาพรวมอัตราส่วนหน่วยกรรมสิทธิ์ในคอนโดขอชาวต่างชาติน่าจะยังต่ำกว่า 49% ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่บางทำเลเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติ จึงทำให้อัตราส่วนในกรรมสิทธิ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไม่เพียงพอ
  3. คอนโดที่ชาวต่างชาติซื้อส่วนใหญ่อยู่ในราคาไม่เกิน 5 ลบ. ซึ่งเป็น segment ที่มี Supplyในตลาดค่อนข้างมามาก ทำให้ยังมีสัดส่วนหน่วยกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติไม่ถึง 10% ขณะที่ระดับราคาเกินกว่า 5 ลบ. มีสัดส่วนประมาณ 20% แต่โดยภาพรวมทุกระดับราคาของคอนโดยังมีสัดส่วนของชาวต่างชาติต่ำกว่า 49% ตามที่กฎหมายกำหนด