ลดภาษีที่ดิน 90% เสียรายได้กว่า 22,000 ลบ.

ปี 2564 ถือเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีการลดหย่อนค่าภาษีที่ดิน 90% เหลือจ่ายเพียง 10% ของราคาจัดเก็บ ทำให้บรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเทศบาลนคร เทศบาลเมือง กทม. และเมืองพัทยา รายได้หายไปกว่า 22,000 ลบ.

อยากรู้ว่าภาษีที่ดินปี 2564 ต้องจ่ายเท่าไหร่ เข้าไปอ่านได้ที่ จ่ายภาษีที่ดินปี 2564 ได้ถึงเมื่อไหร่ ผ่อนชำระได้ด้วย?

เบื้องต้นทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้ โดยเมื่อกลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบ ร่างประกาศ หลักเกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายให้เทศบาลตำบล(ทต)-องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินฯและคาดว่าจะดำเนินการเสร็จไม่เกิน ก.ค.นี้

เงินที่ได้รับการชดเชยเฉพาะส่วนของ อบต. และ เทศบาลตำบล นี้มีจำนวน 10,067.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 84.5% จากยอดเงินภาษีที่ลดลงราว 11,900 ล้านบาท

อ้างอิงจาก Facebook รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้ เปิดเผย ความคืบหน้าหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน จากการประชุมครั้งที่ 1/2564 ซึ่งรองนายกฯ วิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1) การจัดสรรเงินชดเชยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลตำบลกับ อบต. ผ่านการพิจารณาแล้วในวงเงิน 10,067 ลบ. ต่อจากนี้จะมีประกาศ ก.ก.ถ. เพื่อจัดสรรเงินต่อไป คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จและจัดสรรเงินได้ในสิ้นเดือนมิถุนายน หรือต้นเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ เงินที่ได้จะเป็นอุดหนุนทั่วไป ไม่ต้องส่งคืน

2) สำหรับ อปท. ขนาดใหญ่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กทม. และเมืองพัทยา มติผ่านการพิจารณาให้ขอรับการจัดสรรเงินชดเชยจาก ครม. ในวงเงินราว 22,000 ลบ. โดยใช้งบกลาง ถ้าได้รับการจัดสรรเงินชดเชยมา ก.ก.ถ. จะกำหนดแนวทางการจัดสรรให้แก่ อปท. ต่อไป และอาจมีเงื่อนไขใหม่จาก ครม.* (ขออธิบายเพิ่มเติมว่า >> มติแค่ผ่านการ พิจารณา แต่ยังไม่มีแนวทางในการจัดสรรเงินเหมือนข้อ 1) ดังนั้นอาจต้องรอเงื่อนไขจาก ครม.  ก่อน)