รถไฟฟ้าสายสีแดง

หลังจากเปิดทดลองวิ่งเสมือนจริงตั้งแต่ปลาย มี.ค. 2564 กำหนดการเดิมของรถไฟฟ้าสายสีแดง ตลิ่งชัน-บางชื่อ-รังสิต ที่จะเริ่มให้นั่งฟรีคือ 28 ก.ค. นี้ แต่ด้วยสถานการณ์ของ Covid-19 และความไม่พร้อมหลายๆ อย่างทำให้ล่าสุด รฟท. ได้เลื่อนวันเปิดให้บริการเป็น 2 ส.ค. 2564 ซึ่งในระยะแรกจะให้นั่งฟรี เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมเก็บค่าโดยสาร  1 พ.ย. 2564 นี้

อ้างอิงจากกรุงเทพธุรกิจ ความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้าที่จะให้บริการ ปัจจุบันได้ดำเนินการทดสอบเดินรถทั้ง 2 เส้นทางอย่างต่อเนื่อง ทุกการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบปัญหาติดขัด เบื้องต้นในการเปิดให้บริการได้กำหนดปล่อยความถี่ของขบวนรถในชั่วโมงเร่งด่วน (Peak) อยู่ที่ 15 นาที/ ขบวน ส่วนนอกชั่วโมงเร่งด่วน (off-peak) หากมีประชาชนใช้บริการจำนวนน้อย อาจต้องใช้ความถี่ในการปล่อยขบวนรถให้ช้าลง

ในวันที่ 14 ก.ค.นี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะมีการหารือในประเด็น อาทิ การเตรียมความพร้อมด้านการเดินรถของ ร.ฟ.ท.ทั้งระบบ, การเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่ง, ราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร และการกำหนดจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารและสินค้า เป็นต้น

สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดง แบ่งเป็น ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะทาง 26 กิโลเมตร มี 10 สถานีกลางบางซื่อ, สถานีจตุจักร, สถานีวัดเสมียนนารี, สถานีบางเขน, สถานีทุ่งสองห้อง, สถานีหลักสี่, สถานีการเคหะ, สถานีดอนเมือง, สถานีหลักหก และสถานีรังสิต ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 25 นาที และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร มี 3 สถานี ได้แก่ สถานีบางซ่อน สถานีบางบำหรุ และสถานีตลิ่งชัน ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดง จะเริ่มต้นที่เท่าไหร่?

แม้ปัจจุบันเราจะยังไม่ได้ความชัดเจน เรื่องราคาค่าโดยสาร แต่หากอ้างอิงตามคำพูดของ รัฐมนตรีคมนาคม ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในช่วง 26 มี.ค. ซึ่งได้ข้อสรุปจากที่ประชุมล่าสุดว่า  รถไฟสายสีแดงจะมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 12 บาท (ค่าแรกเข้า) ซึ่งถือเป็นอัตราที่ถูกที่สุดในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า และค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 42 บาท เฉลี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ 1.01 บาท/กม. เมื่อแบ่งในแต่ละเส้นทาง สรุปได้ว่า ช่วงบางซื่อ-รังสิต จะมีอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 12-38 บาท ขณะที่ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน อยู่ที่ 12-27 บาท

นอกจากนี้ หากประชาชนเดินทางตลอดเส้นทางตั้งแต่ตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต ระยะทางรวม 41 กม. ค่าโดยสารจะอยู่ที่ 12-53 บาท (เสียค่าแรกเข้าครั้งเดียว) โดยแนะนำให้ซื้อบัตรโดยสารเที่ยว โดยจากผลการศึกษาพบว่า ผู้โดยสาร 1 คน จะมีระยะทางในการเดินทางอยู่ที่ 12.50 กม. ทั้งนี้ ยืนยันว่า อัตราค่าโดยสารดังกล่าว ได้ยึดหลักการบริหารและเป็นไปตามหลักสากล อย่างไรก็ตาม คาดว่า เมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว จะมีผู้ใช้บริการเกิน 80,000 คน ซึ่งจะมากกว่าสมมติฐานเดินที่คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้ออกบัตรโดยสารรายเดือน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อย หรือเดินทางเป็นประจำ โดยจะมีค่าโดยสารในอัตราที่ถูกลง แบ่งเป็น 20 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 35 บาท/เที่ยว, 30 เที่ยว ราคา 900 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว และ 50 เที่ยว ราคา 1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว อีกทั้งยังมีบัตรนักเรียน โดยเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ซม.) ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร, บัตรเด็ก (อายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 91-120 ซม.) จะลด 50% จากราคาปกติ, และบัตรผู้สูงอายุ จะลด 50% ทั้งในส่วนของบัตร Smart Card และตั๋วเที่ยวเดียว

ส่วนใครที่กำลังมองหาบ้าน-คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับทำเลได้ที่ เจาะจุดเด่นทำเลแต่ละสถานี รถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อ – รังสิต

ที่มา