หลังจากที่ทางเราได้รีวิว U Delight @ อ่อนนุช สเตชั่น ไปหนหนึ่ง จนกระทั่งปัจจุบันตึกได้สร้างเสร็จสมบูรณ์และมีห้องพร้อมเฟอร์ใหม่ออกมาอีก 1 ชุด ในราคาเริ่มต้น 2.29 ล้านบาท ทาง Think of Living จึงได้เข้าไปรีวิวตึกนี้อีก 1 รอบ เก็บภาพส่วนกลางและสาธารณูปโภคทั้งหมด ได้บทความเป็นแบบ Complete Review สำหรับโครงการที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ เปิดมุมมองอีกมุมหนึ่งเหนือจากการจองด้วยกระดาษและห้องตัวอย่าง ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถนำมาให้ทุกท่านได้อ่านกันช่วงอาทิตย์หน้าครับ