ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คุณสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท คิดเรื่องอยู่ จํากัด www.thinkofliving.com ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ และบริการของเราอย่างละเอียด นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ คุณจะถือว่าตกลงยินยอมในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่นี้ตลอดระยะเวลาที่คุณได้ตกลงทำสัญญากับเรา บนพื้นฐานของการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผล ณ วันที่มีผลบังคับใช้ และคุณสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านล่าง

ก. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับลูกค้า  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่มกราคม 2564

ข. หลักเกณฑ์จรรยาบรรณคู่ค้า ตั้งแต่กรกฎาคม 2564