รวมข้อมูล verve saimai phaholyothin

verve saimai phaholyothin