รวมข้อมูล verve รามคำแหง วงแหวน

verve รามคำแหง วงแหวน