รวมข้อมูล veritz sathupradit 34

veritz sathupradit 34