รวมข้อมูล venue id pinklao salaya

venue id pinklao salaya