รวมข้อมูล thinks update ep 20

thinks update ep 20