รวมข้อมูล the primary v kaset nawamin

the primary v kaset nawamin