รวมข้อมูล the origin พหลฯ สะพานใหม่

the origin พหลฯ สะพานใหม่