รวมข้อมูล the bluesky property

the bluesky property