รวมข้อมูล sucharee plus lumlukka klong 7

sucharee plus lumlukka klong 7