รวมข้อมูล sena kith mrt bangkae phase 2

sena kith mrt bangkae phase 2