รวมข้อมูล scope green promsri

scope green promsri