รวมข้อมูล sc asset เปิดรายได้รวม

sc asset เปิดรายได้รวม