รวมข้อมูล q district ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์

q district ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์