รวมข้อมูล plum condo ram 60 interchange

plum condo ram 60 interchange