รวมข้อมูล peace plus property

peace plus property