รวมข้อมูล pause 107 by origin

pause 107 by origin