รวมข้อมูล origin property ผลประกอบการ

origin property ผลประกอบการ