รวมข้อมูล origin place phahol 59 station

origin place phahol 59 station