รวมข้อมูล one altitude เจริญกรุง

one altitude เจริญกรุง