รวมข้อมูล noble terra rama 9 ekamai

noble terra rama 9 ekamai