รวมข้อมูล m by major development

m by major development