รวมข้อมูล leased hold 30 years

leased hold 30 years