รวมข้อมูล kanda place lumlukka klong 6

kanda place lumlukka klong 6