รวมข้อมูล iden kaset phaholyothin

iden kaset phaholyothin