รวมข้อมูล i leaf prime rama 2 km 14

i leaf prime rama 2 km 14