รวมข้อมูล i leaf prime 2 rama 2 km 14

i leaf prime 2 rama 2 km 14