รวมข้อมูล grandio 2 vibhavadi rangsit

grandio 2 vibhavadi rangsit