รวมข้อมูล double pack sale by property perfect

double pack sale by property perfect