รวมข้อมูล cpn x common ground

cpn x common ground