รวมข้อมูล condo origin property

condo origin property