รวมข้อมูล common ground ไลน์ธุรกิจใหม่จาก cpn

common ground ไลน์ธุรกิจใหม่จาก cpn