รวมข้อมูล colours development

colours development