รวมข้อมูล beat bangwa interchange

beat bangwa interchange