รวมข้อมูล be republic sukhumvit 1011

be republic sukhumvit 1011