รวมข้อมูล back to basic อาษาสู่สามัญ

back to basic อาษาสู่สามัญ