รวมข้อมูล baanthewtalay phase2

baanthewtalay phase2