รวมข้อมูล asset wise เตรียมขาย ipo

asset wise เตรียมขาย ipo