รวมข้อมูล artale phatthankan thonglor

artale phatthankan thonglor